Evliya Çelebi Hakkında
Evliya Çelebi' nin Seyahatnamesinde Yoncalı ile ilgili Yazdıkları
   Kütahya kaplıcasının özellikleri : Yoncalı ılıcası denen kaplıcanın ılıman sıcaklıkta latif suyu vardır. Bütün Kütahya halkı pek çok kişi kiraz mevsiminde büyük ve küçük çadırlar kurarak, beşer onar gün burada kalıp eğlenirler ve bu kaplıca hamamına girip sağlam vücuda sahip olurlar. Yetmiş derde devadır. Hatta (cüzam) vücudda çıkan onarılmaz yaralar, (beras) deride leke hastalığı ve (daüs saleb) saç sakal ve kıl dökülmesi gibi deri hastalıklarına da deva olan kaplıcadır. Sultan keyhüsrev üzeri kubbeli ve içinde halvetler olan kargir binalar inşa ettirmiştir. Dört tarafı dağlar ve bahçeler ile çevrili ağaçların sona kadar devam ettiği mahallelerde herkes aileleleri ile zevkle eğlenirler. Etraf köylerden o kadar çok çeşitli meyveler sebzeler ve yiyecek içecekler gelir ki kurulan pazarı anlatmak mümkün değildir. Gerçekten zevk-ü sefa edecek gezilecek görülecek bir mesire yeridir.
   Evsâf ı germâb ı Kütâhiyye : Yoncalı ılıcası derler bir mu‘tedilü's-sühûn âb ı latîfi vardır. Cemî‘i ahâlî i Kütâhiyye kiraz mevsiminde niçe bin âdem hayme vü hargâhları ile gelüp beşer onar gün meks edüp bu germâba girüp tendürüst olurlar. Yetmiş gûne hâsıyyeti vardır. Hattâ cüzâm ve beras ve dâ‘ü's-sa‘leb emrâzlarına dahi nâfi‘ ılıcadır. Sultân Keyhusrev üzerine bir kubbe i âlî ve câ-be-câ halvetler inşâ etmiş serâpâ kârgîr binâlardır. Ve cânib i erba‘ası dağıstân hıyâbânistân olmak ile kûşe kûşe dıraht ı müntehâlar içre uyûn ı câriyeler kenârında herkes câriyeleri ile zevk [u] safâ edüp kesb i tarâvet edüp bah bahlanırlar. Ve cevânib i erba‘asındaki kurâlardan ol kadar me’kûlât [u] meşrûbât müsmirât makûlesi şeyler gelüp ol kadar ordu yı bâzâr ganîmet olur kim ta‘bîr olunmaz. Hakkâ ki zevk [u] safâ edecek teferrücgâh yerdir. Anı dahi temâşâ edüp cümle yârân ı bâ-safâ [Y 14b] ile vedâlaşup cânib i şarka ma‘mûr [u] âbâdân kurâlar ubûr ederek on sâ‘atde, Yetmiş gûne hâsıyyeti vardır. Hattâ cüzâm ve beras ve dâ‘ü's-sa‘leb emrâzlarına dahi nâfi‘ ılıcadır. Sultân Keyhusrev üzerine bir kubbe i âlî ve câ-be-câ halvetler inşâ etmiş serâpâ kârgîr binâlardır.

Evliya Çelebinin Hayatı
    Asıl adı Derviş Mehmed Zillî olan Evliya Çelebi'dir. Babası Derviş Mehmed Zillî, sarayda kuyumcubaşıydı. Evliya Çelebi'nin ailesi Kütahya'dan gelip İstanbul'un Unkapanı yöresine yerleşmişti. İlköğrenimini özel olarak gördükten sonra bir süre medresede okudu, babasından tezhip, hat ve nakış öğrendi. Musiki ile ilgilendi. Kuran'ı ezberleyerek "hafız" oldu. Enderuna alındı, dayısı Melek Ahmed Paşa'nın aracılığıyla Sultan IV. Murad'ın hizmetine girdi.
    Evliya Çelebi Seyahatname’nin girişinde
seyahate duyduğu ilgiyi anlatırken bir gece rüyasında Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i gördüğünü, ondan "şefaat ya Resulallah" diyerek şefaat isteyecek yerde, şaşırıp "seyahat ya Resulallah" dediğini, bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz'in ona gönlünün uyarınca gezme, uzak ülkeleri görme imkanı verdiğini yazar.
    Evliya Çelebi bu rüya üzerine 1635'te, önce İstanbul'u dolaşmaya, gördüklerini, duyduklarını yazmaya başladı. 1640’larda Bursa, İzmit ve Trabzon’u gezdi, 1645'te Kırım'a Bahadır Giray'ın yanına gitti. Yakınlık kurduğu kimi devlet büyükleriyle uzak yolculuklara çıktı, savaşlara, mektup götürüp getirme göreviyle, ulak olarak katıldı.
    1645'te Yanya'nın alınmasıyla sonuçlanan savaşta, Yusuf Paşa'nın yanında görevli bulundu.1646'da Erzurum Beylerbeyi Defterdarzade Mehmed Paşa'nın muhasibi oldu. Doğu illerini, Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın kimi bölgelerini gezdi. Bir ara Revan Hanı'na mektup götürüp getirmekle görevlendirildi, bu sebeple Gümüşhane, Tortum yörelerini dolaştı. 1648'te İstanbul'a dönerek Mustafa Paşa ile Şam'a gitti, üç yıl bölgeyi gezdi. 1651'den sonra Rumeli'yi dolaşmaya başladı, bir süre Sofya'da bulundu. 1667-1670 arasında Avusturya, Arnavutluk, Teselya, Kandiye, Gümülcine, Selanik yörelerini gezdi.

Seyahatname
    Evliya Çelebi 50 yılı kapsayan bir zaman dilimi içinde gezdiği yerlerde toplumların yaşama düzenini ve özelliklerini yansıtan gözlemler yapmıştır. Bu geziler yalnız gözlemlere dayalı aktarmaları, anlatıları içermez, araştırıcılar için önemli inceleme ve yorumlara da olanak sağlar. Seyahatname'nin içerdiği konular, belli bir çalışma alanını değil, insanla ilgili olan her şeyi kapsar. Üslup bakımından ele alındığında, Evliya Çelebi'nin, o dönemdeki Osmanlı toplumunda, özellikle divan edebiyatında yaygın olan düzyazıya bağlı kalmadığı görülür.
Oteller ve Pansiyonlar
Ay Pansiyon
Tel : 0536 219 75 62

Çamlık Pansiyon
Tel : 0274 249 41 34

Doğan Apart Otel
Tel : 0274 249 42 22
Email : doganapart@gmail.com

Gülhanlar Apart & Otel
Tel : 0274 249 44 49
Email : info@gulhanlartermal.com

Gülpa Apart Otel
Tel : 0274 249 41 44
Email : gulpaapartmotel@hotmail.com

Huzur Otel
Tel : 0274 249 41 69
Email : huzur@huzurtermal.com

İl Özel İdare Köftecioğlu
Tel : 0274 249 42 11

Mercan Termal Otel
Tel : 0274 249 44 22
Email : bilgi@kemalmercan.com

Nazar Apart Otel
Tel : 0274 249 47 10
Email : info@nazarapartotel.com

Nehir Termal Otel
Tel : 0274 249 47 47
Email : bilgi@nehirtermal.com

Sefa Termal Otel
Tel : 0274 249 46 64
Email : sefaapart@gmail.com

Şifa Apart Otel
Tel : 0274 249 47 00

Yıldız Pansiyon
Tel : 0274 249 40 15

Yoncalı Termal Otel
Tel : 0274 249 44 44
Email : info@yoncalitermalotel.com.tr

Hamamlar ve Açık Havuzlar
Çelik Hamam ve Açık Havuz
Tel : 0546 266 20 00

Dübecikler Hamam ve Açık Havuz
Tel : 0274 249 40 05

İl Özel İdare Hamamları
Tel : 0274 249 42 11

Köftecioğlu Açık Havuz
Tel : 0274 249 42 11

Küpkıran Hamam ve Açık Havuz
Tel : 0274 249 40 40 - 0274 249 40 39

Özel Aile Hamamları Dübecik
Tel : 0274 249 40 05

Özel Aile Hamamları Mercan Otel
Tel : 0274 249 44 22

Özel Aile Hamamları Nehir Termal
Tel : 0274 249 47 47

Özel Aile Hamamları Sefa Otel
Tel : 0274 249 46 64

Özel Aile Hamamları Selçuklu
Tel : 0274 249 43 43

Selçuklu Hamamları
Tel : 0274 249 43 43

Hamamlar ve Açık Havuzlar
Oteller ve Pansiyonlar